Kółka zainteresowań

” W Krainie Pani Muzyki”

Dzieci oraz uczniowie naszej szkoły rozwijają swój słuch muzyczny oraz mają kontakt z muzyką biorąc udział w comiesięcznych koncertach w wykonaniu Lubuskiego Biura Koncertowego. Wszyscy pamiętają, że w dniu koncertu przychodzimy do przedszkola i szkoły ubrani na galowo.

A oto kalendarz koncertów i spotkań z muzykami:

Sezon artystyczny 2017/2018

16.10.2017 „Muzyczne dynastie – dzwony, dzwonki i talerze”

14.11.2017 „Jak Syrinx w trzcinę się zmieniła – o muzyce z greckich wysp”

19.12.2017 „Wielka draka w gitarowej rodzinie”

25.01.2018 „Cymbały, ukulele i drewniane łyżki”

27.02.2018 „Helikon i sakshorn – czyli (na)dęta rodzina”

23.03.2018 „Jezioro łabędzie” – balet Piotra Czajkowskiego”

17.04.2018 „Czarnoksiężnik z krainy OZ” – fantastyczno – przygodowy musical”

7.06.2018 „Polka, czardasz, kalinka, tarantella – czyli roztańczona Europa”.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnych formach aktywności, przynależąc do wielu kółek zainteresowań, które mają na celu wzbogacenie ich sfery intelektualnej, emocjonalnej i duchowej oraz wpływają na ich rozwój poznawczy. Przy inspiracji naszych wspaniałych nauczycieli widać owoce pracy różnych zespołów szkolnych.

Ta część strony internetowej ma służyć ukazaniu różnych form zajęć pozaszkolnych i nadobowiązkowych. Zachęcam wszystkich zainteresowanych a w szczególności Rodziców do wspierania swojego dziecka w jego nieustannym rozwoju duchowym. /M.G./

KOŁO TEATRALNE ,,Bawmy się w teatr”

Już od bardzo wielu lat w naszej szkole działa sekcja teatralna, którą założyła i prowadzi polonistka- p. Maria Tyliszczak. Skupia ona uczniów klas IV-VI. Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu, w każdy piątek.

Podczas zajęć młodzi adepci sztuki aktorskiej mogą rozwijać swoje zainteresowania, kształcić wyobraźnię i twórcze myślenie, wyrażać swoje emocje, uczyć się współdziałać w grupie i pracować nad umiejętnością pięknego mówienia.

Spotkania w ramach koła teatralnego z całą pewnością zapewniają rozrywkę kulturalną, a także bogacą osobowość młodego człowieka.

W pierwszym semestrze nauki członkowie koła przygotowali spektakl z okazji 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz montaż słowno-muzyczny upamiętniający Święto Niepodległości. W drugim semestrze uczniowie pracowali nad przedstawieniem teatralnym pt. ,, Bogowie greccy w dzisiejszych czasach”, które było przedstawione na Wieczorze Mitologicznym.

Wyżej wymienione spektakle były pokazywane, nie tylko w naszej szkole, ale także na terenie Sieniawy, Łagowa i innych pobliskich miejscowości naszej gminy.

Trening leksykalny” z języka niemieckiego

Podstawowym celem zajęć jest przypomnienie i utrwalenie słownictwa, zwrotów oraz konstrukcji gramatycznych z zakresu tematów z klas 1-5. Zajęcia mają wspomóc przygotowanie się uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.

Trening leksykalno-gramatyczny jest również treningiem pamięci, pomaga przyswajanie słownictwa i zwrotów z danej tematyki oraz umożliwia „szlifowanie” poszczególnych sprawności językowych, takich jak słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz mówienia czy pisanie.

Sylwia Petrus

ZAJĘCIA NAUKI GRY NA GITARZE

Podstawowym celem zajęć jest nauka podstaw gry na gitarze klasycznej/akustycznej, nauka chwytów, sposobów bicia w struny, granie z tabulatury oraz gra na gitarze jako akompaniament do śpiewu. Kolejnym etapem jest utrwalanie nabytych umiejętności oraz poszerzanie zakresu stosowania chwytów gitarowych.

Ponadto uczeń rozwija słuch muzyczny, umiejętność koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwija wyobraźnię, usprawnia swoją pamięć, uwrażliwia się na muzykę, staje się bardziej kreatywny, uczy się systematyczności i obowiązkowości. Poza tym muzyka ułatwia nauke języków obcych.

Zajęcia te stanowią punkt wyjścia do rozwijania swojej pasji w późniejszych latach.

Sylwia Petrus

ZAJĘCIA Z KARTY NAUCZYCIELA

Comments are closed.