Dla Rodziców

     UWAGA „DOPALACZE”

     Obserwujemy na polskim rynku ekspansję środków psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”, co wzbudza niepokój rodziców i nauczycieli. Młodzi ludzie uważają je za bardziej bezpieczne niż narkotyki. W 2008 roku w Polsce 3,5% uczniów przyznało się do używania tych środków chociaż raz w życiu. W ciągu minionych dwóch lat nastąpił wzrost zainteresowania nimi wśród młodzieży, chociażby ze względu na „medialne” ich nagłośnienie.

     Badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2008”, przeprowadzone na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez CBOS ukazały pojawienie się na polskiej scenie narkotykowej nowych środków psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”. Jest to termin używany potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek często o działaniu psychoaktywnym. „Dopalacze” zaczęto używać w krajach Europy Zachodniej już wcześniej, gdzie notuje się ich rosnącą popularność. Nasza wiedza na temat ryzyka zażywania „dopalaczy” jest ograniczona (mówią o tym również toksykolodzy). Nie dość bowiem, że zawierają różne substancje psychoaktywne w różnych proporcjach, to zaobserwowano wzrost ich toksyczności i właściwości uzależniających. Do niedawna też były sprzedawane legalnie jako „produkty kolekcjonerskie”.  Stanowią więc kolejne wyzwanie dla szkolnej profilaktyki.

Wiele informacji znajdą Państwo na stronach internetowych:

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/dopalacze

https://portal.abczdrowie.pl/uzaleznienie-od-dopalaczy

http://wiecjestem.us.edu.pl/dopalacze-wypalacze-umyslu

http://ore.edu.pl

http://www.narkomania.gov.pl   

http://www.kbpn.gov.pl

i wielu innych.

Program „Ratujemy i uczymy ratować”, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizowany jest w naszej szkole i obejmuje uczniów klas I – IV. Głównym celem programu jest nauczenie dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie krok po kroku poznają czynności ratujące życie:

  • Poznają łańcuch przeżycia.
  • Uczą się, jak zachować własne bezpieczeństwo.
  • Poznają sposób sprawdzania przytomności.
  • Uczą się, prawidłowo wezwać pomoc (numery alarmowe).
  • Poznają sposób , jak sprawdzać czy jest oddech.
  • Uczą się układania osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej ustalonej.
  • Poznają resuscytację.

W maju i w czerwcu klasa pierwsza zostaje zapoznana z programem i uczy się jak udzielać pierwszej pomocy. Przy pomocy książek i manekinów od WOŚP uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie odpowiadają na kilka podstawowych pytań w teście, po zdaniu którego uczniowie otrzymują certyfikaty ukończenia kursu udzielenia pierwszej pomocy. Klasa druga i trzecia powtarza wiadomości z kursu w czasie lekcji o bezpieczeństwie. Klasa czwarta powtarza wiadomości o udzielaniu pierwszej pomocy przed egzaminem na kartę rowerową.

Podczas roku szkolnego 2014/2015 realizowane są  programy wychowawczo-profilaktyczne w kl. „0” tj.:

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczna Zerówka” (Wojewódzki Program Edukacyjno-Wychowawczy LUPO, Fundacja Contra Crimen w Gorzowie Wlkp.,  Wydział prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.)

Cele turnieju:

– Edukacja dzieci z grup „zerówkowych” w zakresie bezpiecznych zachowań.

– Ukierunkowanie działań dzieci na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych.

– Propagowanie pozytywnego wizerunku policjanta wśród dzieci.

Przedmiot turnieju

– Sprawdzenie wiedzy dzieci z grupy w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń.

Przebieg turnieju

Etap I Zorganizowanie konkursu w zerówce celem, którego należy wytypować 3 dzieci z największą wiedzą dotyczącą ww. wiedzy. (Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrodę LUPO)

Etap II  Wytypowane dzieci otrzymują kwalifikację do eliminacji powiatowych konkursu.

Etap III  (Tylko uczestnicy z miejscami : I, II, i  III) Konkurs na szczeblu wojewódzkim

Moje dziecko idzie do szkoły (SANEPID)

Realizacja programu cały rok szkolny 2014/2015

Cele operacyjne dziecko:

– zna zasady zdrowego odżywiania (piramida żywienia),

–  wykonuje samodzielnie czynności samoobsługowe i  pamięta o myciu rąk i zębów,

– zna podstawowe zasady bhp oraz bezpiecznie zachowuje się na drodze,

– zna numery alarmowe,

– nie zbliża się do obcych,

– dba o prawidłową postawę,

– lubi zabawy na świeżym powietrzu.

 

Niebieski Smok (NOWA ERA)

Realizacja programu cały rok szkolny 2014/2015, na podstawie filmów edukacyjnych, dram, rozmów itp. Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Cele operacyjne dziecko:

– wie, że należy jeść i pić, żeby żyć,

– wie do jakiej grupy przynależy,

– poznaje tajemnice roślin,

– bierze udział w Sprzątaniu Świata,

– zna stany skupienia wody,

– zna bezpieczne zabawy na śniegu oraz poznaje siłę ciągnięcia i pchania,

– poznaje właściwości metalu i magnesu,

– poznaje tajemnice elektryczności,

– poznaje zjawisko – światło i cień,

– poznaje różne dźwięki.

Jak zostać małym patriotą? (EDIBA)

Realizacja programu cały rok szkolny 2014/2015, na podstawie lekcji pokazowych i uczestniczenia w świętach narodowych, uroczystych apelach  itp. Przez cały rok szkolny. Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

Cele operacyjne dziecko:

– zna słownictwo związane z edukacją patriotyczną – np.: Polska, Warszawa, Wisła, flaga, godło, mapa,

– rozwija zdobytą wiedzę na temat ojczyzny,

– zna polskie symbole narodowe tj.: flaga, godło, hymn,

– kształtuje postawę patriotyczną, m. In. Tożsamość narodową, szanuje symbole narodowe.
Logopeda
Nowy Serwis Internetowy dla Rodziców
Składka na Radę Rodziców
Program Szklanka mleka
Rada Rodziców
Internet i jego zagrożenia
Uwaga – Gry komputerowe
Wyprawka szkolna 2015
wniosek – wyprawka szkolna 2015

Comments are closed.