Dokumenty Szkoły

Zasady obrotu używanymi podręcznikami szkolnymi
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
REGULAMIN I PROCEDURY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA ROZWOJU PRACY SZKOŁY
Wewnątrzszkolne procedury przeprowadzenia spr. 2014-2015

Comments are closed.