Historia Szkoły

Historia Samorządowej Szkoły Podstawowej
i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie
/szkic/

      Historia Szkoły Podstawowej rozpoczyna się od jesieni 1945 roku. Po zakończeniu działań wojennych Sieniawa została zasiedlona przez osadników wojskowych, ludność „akcji Wisła” oraz wszystkich innych, którzy szukali pracy w powstałej Kopalni Węgla Brunatnego i Zakładu Rolnego w Sieniawie.
Inicjatorem powstania szkoły był p. Edward Stankiewicz. Brakowało ławek, książek, zeszytów, ołówków a nawet zwykłego papieru. Nie brakowało tylko chęci i determinacji tworzenia od podstaw nowego ładu społecznego z uwzględnieniem szczególnej troski o szkołę, o naukę i wychowanie dzieci i młodzieży.
      Od 1 marca 1948 r. stanowisko kierownika szkoły objął p. Mieczysław Horodko. Szkoła istniała w wynajętym budynku z pięcioma oddziałami i z ogólną liczbą 78 uczniów. Grono nauczycielskie stanowiły następujące osoby:

P. Mieczysław Horodko – kierownik szkoły
p. Jadwiga Radosz – nauczycielka
ks. Michał Kubacki – nauczyciel religii

      28 maja 1948 r. przy udziale mieszkańców Sieniawy oraz Inspektoratu Szkolnego w Sulęcinie utworzono oddział sześcioklasowy, a następnie siedmioklasowy. Grono nauczycielskie powiększyło się o kolejnych nauczycieli:
p. Annę Grossman,
p. Aleksandra Kazimierczaka,
p. Bronisławę Cieplicką,
p. Teresę Anyszewską,
p. Kunegundę Herbik.

      W nowym roku szkolnym 1954/1955 uczniowie i nauczyciele rozpoczęli pracę już w nowej upragnionej szkole. W zaadaptowanym budynku znalazły się 4 pomieszczenia szkolne, kancelaria oraz dwa mieszkania dla nauczycieli.
Pierwsi absolwenci Szkoły Podstawowej w Sieniawie to następujące osoby:
Anastazja Kmieciak,
Kazimiera Binczarowska,
Wanda Cwojdzińska,
Apolonia Oryszewska,
Władysław Tyliszczak,
Józef Kalinowi,
Tadeusz Koła,
Tadeusz Zieliński,
Antoni Tyliszczak.

      W roku szkolnym 1959/60 rozpoczyna pracę grono pedagogiczne w następującym składzie:
p. Mieczysław Horodko,
p. Helena Błaszczak,
p. Bronisława Horodko,
p. Teresa Kojro,
p. Marianna Stankiewicz,
p. Irena Tyska,
p. Irena Zielińska,
p. Bronisława Mularczyk.

      W siedmiu oddziałach uczyło się 235 uczniów. Praca dydaktyczno wychowawcza w latach sześćdziesiątych w Szkole Podstawowej w Sieniawie ma swoje małe sukcesy, daje wiele zadowolenia i satysfakcji nauczycielom i uczniom. Oprócz zwyczajnej pracy pedagogicznej prowadzone są zajęcia sportowe, lekkiej atletyki, piłki ręcznej, śpiewu i gry na mandolinie. Na zawodach wojewódzkich i powiatowych uczniowie z Sieniawy zajmują pierwsze miejsca. Liczba uczniów ciągle wzrasta i w roku 1964 liczy już 240 osób. 20 czerwca ukończyło szkołę podstawową 39 uczniów.

      W społeczności Sieniawy rodzi się pomysł budowy nowej szkoły w czynie społecznym, gdyż budynek wówczas zajmowany był bardzo ciasny.
Organizatorką Komitetu Budowy Szkoły była dyrektor Państwowych Zakładów Rolnych p. Magda Henryk.
      10 grudnia 1965 r. odbyło się zebranie aktywu obwodu szkolnego – Sieniawa z udziałem przedstawicieli władz powiatowych i gromadzkich.
20 grudnia 1965 r. odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Sieniawy z przedstawicielami władz gromadzkich i powiatowych. Jednogłośnie zapadła decyzja w sprawie budowy szkoły w czynie społecznym. 50 % kosztów zostanie dofinansowanych z budżetu państwa.

Wybrano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, do którego weszli:

Dyrektor PGR p. Magda Henryk – przewodnicząca
Nadleśniczy p. Bolesław Strzelecki – z-ca przewodniczącego
Kierownik Szkoły p. Mieczysław Horodko – sekretarz
Pracownik Nadleśnictwa p. Mirosław Cybulski – skarbnik
oraz członkowie komitetu:
Piotr Okuszko,
Tadeusz Kozacki,
Franciszek Bartorzek,
Jan Ciesielski,
Stanisław Grabia,
Mieczysław Wiśniewski,
Jadwiga Wronisz,
Maria Stankiewicz,
Czesław Płonka,
Stanisław Przybysz,
Piotr Cybulski.

      W dniach 12-14 stycznia 1966 Szkolony Komitet Budowy Szkoły /SKBS/ w Sieniawie zebrał gotówkę i materiały na kwotę 300 000 zł.
Z rozbiórki stodoły uzyskano materiał o wartości 70 000 zł. Wiele pracy przy czyszczeniu i układaniu cegieł włożyła młodzież szkolna. Życzliwego wsparcia i pomocy udzieliła kopalnia i PGR. Ogólny koszt budowy szkoły w Sieniawie wyceniono na sumę 1 140 000 złotych. /gazeta świebodzińska/

      Największy wkład w powstanie szkoły mieli sami mieszkańcy. Z wielkim wysiłkiem i trudem wznosili mury szkolne dla swoich dzieci i wnuków.
Również ogromny wkład pracy w budowę i powstanie Szkoły Podstawowej w Sieniawie wniósł jej wieloletni dyrektor p. Bronisław Horodko.
Pełnił tę funkcje od roku 1948 do nagłej śmierci, która nastąpiła dnia 21 października 1979 r. Całe swoje życie, młodość, wiedzę, doświadczenie i siłę poświęcił szkole w naszej miejscowości. Wdzięczność i pamięć w tym środowisku jest obecna w sercach wielu mieszkańców.
     

      W następnych latach funkcję dyrektora szkoły sprawowali:
p. Bronisława Horodko,
p. Teresa Kojro,
p. Dariusz Rutkowski,
p. Maria Walczak,
p. Danuta Makowiecka.
      W kolejnych latach w skład grona pedagogicznego wchodzili następujący nauczyciele:
p. Danuta Makowiecka – biologia i chemia,
p. Szewczyk Bogusław – matematyka, technika, informatyka,
p. Winnik Elżbieta – nauczanie początkowe,
p. Mirowska Jadwiga – nauczanie początkowe,
p. Jolanta Szewczyk – język polski,
p. Piotr Zwoliński – technika,
p. Dorota Chitruń – matematyka,
p. Adam Chitruń – technika,
p. Maria Walczak – historia,
p. Krystyna Świerkowska – język niemiecki,
p. Dariusz Rutkowski – matematyka,
p. Mariola Rutkowska – nauczanie początkowe,
p. Karwat Bożena – nauczanie początkowe,
p. Jaworska Elżbieta – geografia, przyroda i religia,
p. Topolski Andrzej – wychowanie fizyczne,
p. Maria Tyliszczak – język polski, historia,
p. Jagiełło Agnieszka – język niemiecki, biblioteka,
p. Małgorzata Patek – oddział przedszkolny, nauczanie początkowe,
p. Agata Matus – wych. przedszkolne,
p. Świderska – historia,
p. Irena Ogrodnik – nauczanie początkowe,
p. Maria Stankiewicz – biologia,
p. Maria Bałut – język rosyjski, plastyka,
p. Bronisława Horodko – geografia,
p. Teresa Kojro – j. polski,
p. Wada Puchalska – j. rosyjski,
p. M. Uchman – fizyka, wych. fizyczne,
p. Sabina Strzelecka – matematyka,
p. Marek Okulski – technika,
p. Ewa Marek – matematyka,
p. Elżbieta Rydlińska – nauczanie początkowe,
p. Jan Jacyno – j. niemiecki,
p. Elżbieta Prochera – j. niemiecki,
p. Sylwia Petrus – j. niemiecki,
p. Katarzyna Winiarska – j. angielski,
p. Jacek Cieluch – j. niemiecki.

      Rok szkolny 1999/2000 rozpoczął się już bez klasy VII, ale jeszcze z klasą ósmą, ponieważ zostały utworzone gimnazja.

      Kolejny rok szkolny 2000/2001 jest drugim rokiem reformy oświaty. Szkoła liczy 110 uczniów. Zmieniła się nazwa szkoły z Publicznej Szkoły Podstawowej na Samorządową Szkołę Podstawową i Oddział Przedszkolny w Sieniawie.

      Od października 2007 r. dyrektorem szkoły została pani mgr inż. Mariola Grobela. Tę funkcję pełni do dziś.
      SSPiOP w Sieniawie pełni ważną rolę jako placówka dydaktyczno- wychowawcza. W środowisku wiejskim jest ważnym ośrodkiem kultury. Organizuje takie uroczystości dla naszego środowiska jak: Dzień Matki, Barbórka, spotkanie wigilijno- kolędowe, Dzień Babci i Dziadka, rocznica Odzyskania Niepodległości i inne.
Dzieci biorą udział między innymi w następujących imprezach:
Sprzątanie Świata,
Święto Pieczonego Ziemniaka,
Dzień Chłopca,
Dzień Komisji Edukacji Narodowej-Dzień Nauczyciela,
Jasełka przed świętami,
      Nasi uczniowie biorą udział w różnych zawodach sportowych, akademiach, apelach i konkursach.

Życzymy naszej szkole ofiarnych, gorliwych nauczycieli i wychowawców oraz dobrych i pracowitych uczniów.

Comments are closed.